Didvyžių socialinės globos na­muose pirmą kartą buvo organi­zuotos stalo teniso varžybos glo­bos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio taurei laimėti.
Stalo teni­sas labiau nei bet kuri kita sporto šaka ugdo žmogaus lyderio savy­bes, moko susikaupimo, loginio mąstymo, lavina kūną.
Varžybose dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų gyvento­jų ir darbuotojų komanda bei sve­čiai iŠ Vilkaviškio „Rotary” klubo: Petras Žilionis, Gintautas Tamu­lis, Linas Dubickas, Audrius Mozūraitis, Silvestras Olišauskas ir Antanas Švarca. Visus susirinku­siuosius pasveikino globos namų direktorius R. Žiemys bei „Rotary” klubo komandos kapitonas P. Ži­lionis.
Varžybų dalyviai pademonst­ravo gražų žaidimą ir prie teniso stalo patyrė daug sportininkams būdingo adrenalino.
Po atkaklios kovos taure džiaugėsi Didvyžių socialinės glo­bos namų komanda. Varžybų da­lyviai buvo apdovanoti medaliais. Pirmąją vietą laimėjo P. Žilionis, antrąją – Žydrūnas Stelmokas, o trečiąją – globos namų gyvento­jas Gediminas Jurkša.
Po apdovanojimų žodį taręs P. Žilionis pakvietė mūsų globos namų komandą kitais metais iš­bandyti jėgas per stalo teniso var­žybas „Rotary” klube. Vėliau sve­čiai buvo pakviesti pabendrauti prie puodelio kavos ir susipažinti su mūsų socialinės globos namų veikla.

74974302_36556110 360760323_591086029 378802413_913003142 388656242_1234011195 469488289_924560508 476302082_1242225109 953948835_848425750 1128963610_964433671 1359126817_1273443077 1540772478_817549132 1561364159_72015519 1593336001_433498135 1613026408_1252051269 1869804390_1179810210 2120309227_34567353

0 0 Balsai
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments