Spalio 31 d. Didvyžių socialinės globos namų kapinėse vyko mirusiųjų gyventojų pagerbimo ceremonija, kurioje gausiai dalyvavo gyventojai ir darbuotojai, nešini gėlių puokštėmis ir žvakelėmis. Visi jungėmės į bendrą   maldą, giedojome procesijos giesmes skaitovai skaitė eilėraščius.

SPĮ užimtumo specialistė A. Kardauskienė

1 2 3