Chorų projektas „Dainų sparnais“ globos namuose vyko visus metus. Jame dalyvavo dainuojantys ir mylintys dainą globos namų gyventojai iš 12 grupių.
2016 m. lapkričio 30 dieną vyko chorų pristatymas „Dainų sparnais“ – Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Koncertinėje chorų pristatymo programoje dalyvavo 54 gyventojai. Jautriais posmais ir sveikinimais programą pradėjo renginio vedančioji SPĮ užimtumo specialistė Sigita Akelaitytė. Choristai su džiugesiu atliko 10 visiems gerai žinomų jausmingų ir linksmų dainų.
Sveikinimo žodžiais ir padėkos raštais už įvairius nuopelnus gyventojus sveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Globos namų taryba paskelbė 2016 metų „ Aktyviausio gyventojo“ rinkimų rezultatus. Nominacija atiteko globos namų gyventojai Jolantai Montvilaitei.
Chorų projekto vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė išreiškė padėką darbuotojams ir gyventojams prisidėjusiems ir dalyvavusiems chorų projekte, linkėjo, kad ir ateityte „Dainų sparnai“ teiktų optimizmą, džiugesį, sveikatą ir pasitikėjimą.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė