2016 m. gruodžio 14 d. Didvyžių socialinės globos namų kolektyvas „Vilties spindulys“, kapela „Senasis dvaras“ (muzikos vadovė – SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė, vokalinė – instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“ (globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir gyventojas Arvydas Sriubas) savo nuoširdžią koncertinę programą – „Atverkime meilei duris“ – dovanojo Tauragės rajono, Adakavo globos namų gyventojams ir darbuotojams.
Nuoširdžiai dėkojame Adakavo globos namų administracijai ir gyventojams už gausius aplodismentus, pasidalijimą patirtimi ir šiltą priėmimą.
Linkime Jiems gražių artėjančių didžiųjų metų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė