Sausio 6 dieną globos namuose, įspūdingai pasipuošę, apsilankė Trys Karaliai – Kasparas, Merkelis, Baltazaras su Alksnėnų parapijos Kunigo Mindaugo Martinaičio ir Nykštukų palyda.
Trys Karaliai (gyventojai: Eugenijus Baranauskas, Narvydas Paulionis, Jonas Salanauskas) su garbia palyda, eitynėse aplankė ir nuoširdžiai pasveikino visus gyventojus ir darbuotojus linkėdami, kad ateinantys metai būtų kupini sveikatos, išmonės, pinigų ir taikos. Įteikė brangias dovanas – auksą, smilkalus ir mirą, kurios simbolizuoja Kristaus gimimą. Kunigas Mindaugas Martinaitis sveikindamas Malda ir palaiminimu linkėjo visiems, kad ateinančiais metais nestigtų vienas kitam atjautos, vilties ir tikėjimo. Dovanojo Šventus paveikslėlius, kalendorius.
Po pietų, globos namų koplytėlėje Kunigas Mindaugas Martinaitis aukojo Šv. Mišias, kurios simbolizavo Trijų Karalių šventę ir Kalėdų laikotarpio pabaigą. Mišiose gausiai dalyvavo globos namų tikintieji.
Globos namų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Kunigui Mindaugui Martinaičiui už dalyvavimą Trijų Karalių šventėje – eitynėse, už atsidavimą ir meilę gyventojams, tikėjimo žodžio skleidimą.

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

dscf1800 dscf1810 dscf1857 dscf1869 dscf1875 dscf1905