2017 m.vasario 03 d. globos namų salėje įvyko Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ne tik globos namų gyventojai, darbuotojai, bet ir globėjai. Buvo išrinkta susirinkimo sekretorė ir balsų skaičiavimo komisija.
Paskelbus susirinkimo dienotvarkę buvo pateikta 2016 metų Globos namų tarybos veiklos ataskaita, kurioje buvo paminėti Tarybos atlikti darbai, veiklos, išvykos.         Toliau dienotvarkėje sekė Globos namų tarybos rinkimai. Atviru balsavimu išrinkti Tarybos nariai, kurie atstovaus gyventojų interesams 2017 m. Suskaičiavus balsus buvo paskelbta nauja Globos namų tarybos sudėtis: 8 gyventojai, 1 globėja ir 2 darbuotojos.
Džiugu, kad susirinkime dalyvavo daug globos namų gyventojų, jų globėjų ir svečių.

SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė