3 d. 13:30 val. Salėje gyventojus kviečiame pasižiūrėti filmą ,,Įsikūnijimas“.
4 d. 14:00 val. Renginys salėje ,,Melagių melagis“.
7 d. 14:00 val. Popietė ir teminė lentyna bibliotekoje, skirta vaikų knygai paminėti ,,Mano pirmoji knyga“.
12 d. 11.00 val. Šventos Gavėnios Mišios koplytėlėje.
14 d. Velykinė paroda ,,Margas margutis“.
21 d. 14.00  val. Velykiniai pasilinksminimai ir žaidimai poilsio kampelyje ,,Pašokdink mane, marguti”.
22 d. Gyventojų tarybos išvyka į Vilkaviškyje organizuojamą dešimtąją švaros akciją ,,Darom”.
26 d. 14.00 val. Edukacinė mokymo iš molio valandėlė ,,Molinis Ąsotėlis”.
27 d. 14.00 val. balandžio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė.
Mėnesio eigoje:
Koplytėlėje iki Velykų (Gavėnios laikotarpiu) vyks Graudūs Verksmai ir Kryžiaus Kelias.
Švaros akcija ,,Darom“. Šios akcijos metu organizuosime aplinkos tvarkymą prie bažnyčios ir kapinėse.
Koncertinė globos namų saviveiklininkų išvyka į Kudirkos Naumiesčio senelių namus.
Globos namų gyventojų dalyvavimas dviračių žygyje Vilkaviškyje.
Globos namų gyventojų, žaidžiančių stalo tenisą, popietė.
Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Globos namuose svečiuosis atstovai iš Suvalkijos socialinės globos namų.
Edukacinė valandėlė “Žiedai mamai“ kurią vesime Vilkaviškio r. Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos filialo Daržininkų pagrindinėje mokykloje.
Už balandžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė: Danguolė Dereškienė