5 d. 11 :00 val. Globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
5 d. „Žiedai manoj širdy“– globos namų kampelyje gyventojų darbų paroda,
14:00 val. Renginys globos namų salėje, kurio metu gražiausius širdies žiedus dovanosime mamai.
9 d. Bibliotekoje teminė lentyna „Žodžio kelias“ , skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
15 d. 13:30 val. Salėje bus rodomas kinas „Įsikūnijimas‘ tęsinys.
17 d. Išvyka į Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamas orientacines varžybas „Miško takais su draugais“ .
18 d. 14:00 val. Globos namų valgykloje gimtadienių šventė, sveikinsime gegužės mėnesį gimusius.
20 d. Globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ dalyvavimas Vilkaviškio gatvės muzikos dienoje.
27 d. Globos namų gyventojų giminių susitikimas „Ilgesio purslai“.
Mėnesio eigoje:
• Šokiai;
• Jėgos išbandymo varžybos;
• Marijos litanija koplytėlėje;
• Organizuojamos kapų tvarkymo talkos;
• Koncertinė globos namų saviveiklininkų išvyka į Kudirkos Naumiesčio senelių globos namus.
• Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas
• Išvyka į Sūdavos krašto muziejų.
Už gegužės mėnesio renginius atsakinga SP Į užimtumo specialistė Lolita Stankienė