Kasmet gegužės 7 dieną minima spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.  Globos namuose šiai dienai paminėti buvo skirtas rytmetys „Žodžio kelias“. Lietuvių kalbai, spaudai ir knygai svarbią dieną mes paminėjome ne vieni. Globos namų bibliotekoje svečiavosi Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos mokiniai. Kartu mes prisiminėme kaip rusų carinė valdžia varžė kalbą lietuviškų knygų leidybą, spaudą, laisvą žodį. Išsiaiškinome kuo svarbūs mūsų kalbos  ir spaudos išsaugojimui buvo knygnešiai. Patys „rašėme“ žodžius, žiūrėjome filmuką kaip kuriamos knygos, o tada pasiraitojome rankoves ir darbo ėmėmės patys. Kūrėme bibliotekos dienyno puslapius. Visi labai stengėsi padaryti kuo gražiau. Vieni rašė palinkėjimus, kiti kūrė ir iliustravo pasakas. Kadangi tai lietuviško žodžio atgavimo diena, kuriamuose puslapiuose atsispindėjo Lietuvos vėliavos spalvos. Globos namų gyventojai ir svečiai darbą atliko nuoširdžiai, susikaupę ir bibliotekos dienyną papildė spalvingi puslapiai. Visi džiaugėmės susitikimu, šiltu bendravimu, pasižadėjome draugystę tęsti.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė