Gegužės 18 dieną globos namų salėje įvyko visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Šio susirinkimo metu buvo pristatyta 2017 m. I ketvirčio ataskaita, kurioje išsamiai išvardinti globos namų tarybos atlikti darbai, veiklos. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė išsamiai aptarė diskusijos „Globos namų gyventojas – pilnavertis bendruomenės narys“ klausimus. Po globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio kalbos, buvo primenamos globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės kiek kitokiu būdu – skaidrių formatu. Gausiam būriui susirinkusiųjų buvo suteikiama galimybė užduoti rūpimus klausimus, išsakyti nuomonę apie globos namų gyvenimą, problemas.
Dėkojame visiems susirinkusiems.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė