Gegužis mirga akyse nuo žiedų gausybės. Sužydi obelys, alyvos, kaštonai, laukuose sumirga geltona pienių jūra. O gegužės 22 dieną globos namų valgykloje sužydo stalai. Buvo švenčiami gyventojų gimtadieniai. Jauniausiai Emilijai Baranauskaitei išsiskleidė 21 gyvenimo žiedas, o ilgametis globos namų gyventojos Leosės sužydo 86 žiedai.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė