4 d. pažintinė ekskursija į Paežerių dvarą.
5 d. 14:00 val. globos namų salėje renginys ,,Mylėk, lietuvi tą brangią žemę“.
5 – 10 d. bibliotekoje teminė lentyna ,,Gražioji Lietuva“ skirta Mindaugo karūnavimo dienai paminėti.
7 d. 11:00 val. koplytėlėje Šv. Mišios.
10 d. 13:30 val. salėje kino filmas ,,Stebuklai iš dangaus“.
12 d. Globos namų kolektyvo ,,Vilties spindulys“ koncertinė išvyka į Gudkaimio senelių globos namus.
20 d. 14:00 val. visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas.
21 d. rankdarbių paroda ,,Ir pražydo žemė“ lauke (esant blogam orui – kampelyje).
26 d. 14:00 val. Oninių šventė ,,Kaimo Onelė – šventa panelė“.
27 d. 14:00 val. gimtadienių šventė valgykloje.
29 d. globos namų kapelos ,,Senasis dvaras“ koncertinė išvyka į Vilkaviškio raj. Klausučių seniūnijoje organizuojamą kapelų šventę ,,Vieškelio vingiais“ .
31 d. globos namų gyventojų dviračių žygis po apylinkes.
Mėnesio eigoje:
• 13:30 val. penktadieniais šokiai lauke;
• 11:00 val. penktadieniais koplytėlėje maldos valandėlės.

Už liepos mėnesį atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė