Birželio 13 dieną į Didvyžių socialinės globos namus atvyko pravesti paskaitą lektorius Vygandas Pikčiūnas. Paskaitos tema „Asmeninė motyvacija ir tarpusavio susikalbėjimas“ susidomėjo ir išklausė ne tik darbuotojai, bet ir globos namų gyventojai. Interaktyvių seminarų vedėjas aiškiai, suprantamai ir vaizdžiai papasakojo apie tarpusavio susikalbėjimo lygmenis, pamokė kaip teisingai atlikti kvėpavimo pratimus, bei suvaldyti stresą ir blogas emocijas.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė