Likimas ne visiems davė pasidžiaugti šeimos pilnatve, sulaukti tvirto tėvo paskatinimo ar teisingo pabarimo, tačiau kiekvieno žmogaus širdyje tėvo idealas gyvuoja.
Birželio 2d. vyko renginys „Žinia Tėvui“, skirtas tėvo dienai paminėti. Globos namų gyventojai, minėdami Tėvo dieną skaitė gražiausias eiles ir pagamino paukštelius, kuriuos kabino ant ąžuoliuko, kurį po renginio pasodino globos namų teritorijoje ir skyrė visiems  tėveliams. Renginio vedėjos Aušra ir Emilija išsakė daug prasmingų žodžių ir eilių, kvietė koncertuoti globos namų saviveiklininkus, vaidinti mini spektaklius globos namų artistus. Pilna salė susirinkusiųjų negailėjo aplodismentų savo pasirodymais papuošusiems šią šventę.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė