Liepos 21 dieną įvyko Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Šio susirinkimo metu buvo pristatyta 2017 m. II ketvirčio ataskaita, kurioje išsamiai išvardinti globos namų tarybos atlikti darbai, veiklos bei išvykos. Pagrindinė susirinkimo tema – mandagumas. Buvo pateiktos pagrindinės mandagaus elgesio taisyklės, primenami etiketos pagrindai.
Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis pristatė naują rubriką  „Mandagumas – gyvenimo būdas“, kuri bus leidžiama globos namų laikraštyje „ Likimo draugas“.
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė aptarė susirinkimo eigą ir Tarybos veiklą. Pasiūlė į globos namų leidinį „Likimo draugas“ naująją rubriką  „Mandagumas – gyvenimo būdas“ rašytų kuo daugiau pastebėjimų apie mandagų elgesį.
Dėkojame visiems susirinkusiems.

SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė