Rugpjūčio 17 dieną Didvyžių socialinės globos namuose buvo organizuojama popietė Žolinės dienai paminėti. Kadangi gamta mums nepašykštėjo gero oro renginys vyko lauke. Kokia Žolinė be žolynų. Jų tikrai buvo, bet ne sumerktų vazose, o suausti audimo staklėmis. Audimo meno visus norinčius mokino SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė. Popietei gyventojai buvo pasiruošę iš anksto. Savo grupes pasivadino įvairiais žolynų pavadinimais. Man, SPĮ užimtumo specialistei, popietę padėjo organizuoti ir pravesti trys globos namų gyventojai: Leonora Barauskienė, Ala Bogaček, Kęstutis Sobeckis. Visos popietės metu grupių dalyviai atsakinėjo į klausimus apie Žolinių dieną, pamokino vieni kitus kaip kultūringai elgtis svečiuose, dainavo dainas apie žolynus. O kad dainos skambėtų su akordeonu grojo SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė. Kiekviena gyventojų grupė į popietę atsinešė jau išvirtą vaistinę arbatą ir papasakojo kokius negalavimus ši arbata gydo.  Šią valandą praleidome puikiai. Sėdėjome visi ratu ant vasaros įšildytos žolės. Galėjome iš labai arti vienas su kitu bendrauti, netgi paliesti  vienas kito ranką. Kiek žmonių šiais laikais švenčia Žolinių dieną, sunku pasakyti. Tačiau nesunku sužinoti Žolinių žolelių arbatos receptą. O jis toks: į savo atvertą širdį dedame draugo skausmą, užgesintą pyktį, šiltų rankų prisilietimą, suvokimą gyventi, kuklų žavesį ir žinoma nepagailėkit meilės. Gausis puiki Žolinių arbata.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė