Rugpjūčio 26 dieną Didvyžių socialinės globos namų atstovai (16 gyventojų ir 6 lydintys darbuotojai) vykome dalyvauti Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos  „Guboja“ neįgaliųjų bendruomenės mugėje – koncerte  „Būkime kartu!“ Jurbarke, skirtame Suvalkijos regionui.
Šventės mugėje mūsų globos namų gyventojų užimtumų: keramikos, rankdarbių, vytelių pynimo, vėlimo iš vilnos sukurtus  darbelius pristatė 3 šiuose užimtumuose dalyvaujantys gyventojai drauge su  SPĮ užimtumo specialiste Danguole Dereškiene. Jų pateikti puikūs darbeliai šventėje sulaukė didelio susidomėjimo.
Globos namų kolektyvas „Vilties spindulys“ (13 gyventojų), muzikos vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė, šioje šventėje savo programą pristatėme dviem etapais: koncerte „Sveiki gyvi, sveteliai“, kur sektoriuose pasirodė 11 kolektyvų ir Draugystės koncerte scenoje, kurioje pasirodė 13 kolektyvų iš visos Lietuvos.
Pirmajame etape – koncerte „ Sveiki gyvi, sveteliai“, atlikome smagią Tado Blindos polką, Vytauto Šiškausko dainą „Ežerų akimis“, lietuvių liaudies dainą „Per Klausučių ūlytėlę“. Pristatėme Suvalkijos krašto tautinius rūbus (gyventojai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis).
Antrajame etape – Draugystės koncerte scenoje, atlikome Virgilijaus Butkevičiaus dainą „Atverkime meilei duris“. Po šių pasirodymų sulaukėme daug nuoširdžių aplodismentų. Esame dėkingi administracijai ir organizatoriams už suteiktą galimybę dalyvauti puikioje šventėje „Būkime kartu!“.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė