4 d. 1330 val. salėje rodomas filmas „Alisa stebuklų šalyje“.
5 d. 1300 val. globos namų žvejų žygis dviračiais prie Šeimenos upės.
8 d. 1400 val. „Rašome diktantą“  popietė bibliotekoje, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
8 d. dviračių žygis „ Žvėrinčiaus miško takais“, išvyka į Birštoną.
12d. 1400val.  rudens kroso varžybos – estafetė.
13d. 1400val. salėje spektaklis – premjera „Sena spinta“.
15 d. 1100val. koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.
19d. Vilkaviškio parapijos salėje globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ koncertas – Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 20-čiui paminėti.
22d. minėjimas, skirtas Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienai – Žynių kaimo žydų kapinėse.
22d. 1330 val. „ Judėsi – sveikas būsi“ lauke, didžiajame kampelyje.
25 – 29d. parodų savaitė globos namuose.
28d. 1400val. bobų vasarą palydint „Mis Bobos“ konkursas, renginys salėje.
29 d. 1400 val. gimtadienių šventė, valgykloje. Sveikinsime rugsėjo mėnesį gimusius gyventojus.
MĖNESIO EIGOJE:
Penktadieniais:
1100 Maldos valandėlė – koplytėlėje.
1330 Šokiai – lauke, didžiajame kampelyje.
Už rugsėjo mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė