Daugelį metų glaudus bendradarbiavimas ir graži draugystė sieja Didvyžių socialinės globos namus ir Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos namų bendriją. 2017m. rugpjūčio 19 dieną Vilkaviškio parapijos salėje vyko šios bendrijos 20-ties metų ir bendrijos ansamblio „Radastėlė“ 10-ties metų jubiliejų šventė.
Šventėje dalyvavo 16 mūsų globos namų gyventojų ir 8 darbuotojai. Tarp gausiai susirinkusių svečių sveikinimo žodžius tarė Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė.
Įvairiaspalvę globos namų keramikos, vilnos ir vytelių užimtumo veiklų, gyventojų sukurtų darbelių parodą pristatė SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė. Šventiniame koncerte globos namų kolektyvas „Vilties spindulys“, kurio sudėtyje mišrūs ansambliai, kapela „Senasis dvaras“, vokalinė – instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“ – muzikos vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė, šventinėje programoje dovanojo skambiausias dainas ir gražiausią muziką. Šventės dalyvius jautriomis dainomis džiugino bendrijos ansamblis „ Radastėlė“. Ne vieno širdį sujaudino gitaros muzikos garsai ir dainos, kurias atliko Rimvydas Žiemys.
Linkime Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių bendrijai gyvuoti ir klestėti dar daugelį metų. Nuoširdus ačiū visiems kolektyvo „Vilties spindulys“ nariams už meilę muzikai,  dalyvavimą ir puikų pasirodymą šioje šventėje.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė