Spalio 31-ą dieną globos namų gyventojai kartu su darbuotojais aplankė mirusiųjų  kapus, uždegė žvakeles. Kartu su parapijos klebonu Mindaugu Martinaičiu giedojome vėlinių procesijos giesmę ,,Rūsčią dieną“, visi kartu meldėmės už mirusiųjų vėles.

SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė