2017m. lapkričio 16 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko renginys, skirtas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti – „Muzikos paletė“.
Pradžioje metų, siekiant priartinti kuo daugiau gyventojų prie muzikos, pasitikėjimo ir saviraiškos  buvo sumanytas projektas. Metų eigoje vykęs muzikinis, kūrybinis, intelektualinis projektas „Muzikavimas – pojūčių raiška“, atskirose globos namų gyventojų grupėse, išaugo į bendro finalinio piešinio kūrybą salėje. Vykdant šį projektą, jo vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė dviem etapais lankėsi globos namų gyventojų grupėse. Naudojant akordeoną, piešimo priemones ir popierių visi norintieji gyventojai turėjo galimybę, skambant gyvai akordeono muzikai ir dainoms piešti, išreikšti savo pojūčius, kuriuos užimtumo metu jiems sukeldavo girdima muzika. Pavadinimą savo piešiniui gyventojai sugalvodavo patys. Daugelis gyventojų, kurie nepiešdavo, tačiau labai noriai būdavo drauge, klausydavosi muzikos, dainuodavo, plodavo, kiti rašydavo ketureilius. Po užsiėmimo gyventojai būdavo savimi patenkinti, džiaugsmingi ir laimingi.
Antrajame projekto etape buvo nupiešti ir du bendri didesnieji piešiniai, kuriais renginio metu buvo papuošta salė. Viso projekto metu piešė 110 gyventojų ir nupiešta 157 piešiniai, kuriais nuo savaitės pradžios turėjo galimybę pasigėrėti ir prisiminti savo grupių aplinkoje.
Renginys prasidėjo A. Sriubo instrumentine pjese „Tu mano skausmas“, kurią gitaromis atliko pjesės autorius Arvydas Sriubas ir Rimvydas Žiemys. Po perskaityto SPĮ užimtumo specialistės Jurgitos Tamulevičienės pranešimo apie toleranciją ir muzikos terapijos svarbą žmonėms, sveikinamąjį žodį susirinkusiems tarė Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Šio muzikinio projekto vadovė Vida Valentienė supažindino žiūrovus su metų eigoje vykusia projekto veikla, apibendrino rezultatus. Gyventojas – poetas Narvydas Paulionis perskaitė šiai progai sukurtą eilėraštį „Muzikos paletė“.
Po linksmai akordeono grojamos polkutės ir rankų apšilimo buvo paskelbta bendrojo finalinio piešinio kūrybos pradžia. Prie piešinio kūrimo nusidriekė gyventojų eilės. Piešiant piešinį skambėjo muzika ir dainos, atliekamos Rimvydo Žiemio – klavišiniai, gitara ir vokalas, Arvydo Sriubo – gitara ir vokalas, globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties spindulys“ atlikėjų – Eugenijaus Baranausko, Laimučio Jasulevičiaus, Ernestos Chaizytės ir Jolantos Montvilaitės atliekamos dainos.
Norinčiųjų piešti buvo tiek daug, jog su džiaugsmu ir entuziazmu buvo nupiešti du bendri finaliniai piešiniai. Finalinius piešinius piešė 50 gyventojų, kuriuose labiausiai figūravo saulė, gėlės ir širdelės. Visų akyse buvo džiaugsmas ir pasitikėjimas savimi. Gyventojai su džiaugsmu pritarė, jog šis projektas „Muzikavimas – pojūčių raiška“ tęstųsi ir ateinančiais metais. Ir tai tik dar kartą patvirtina, jog maži dalykai daro stebuklus.
Nuoširdus ačiū  globos namų gyventojams ir darbuotojams, dalyvavusiems projekte „Muzikavimas – pojūčių raiška“.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė