2017m. lapkričio 30 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje, minint Tarptautinę Neįgaliųjų dieną vyko renginys „Dainuoju aš, dainuok ir tu!“.
Po viltį teikiančių gyventojo – poeto Narvydo Paulionio eilių ir skambios globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties spindulys“, vyrų ansamblio atliekamos „Rugiagėlių“ dainos (muzikos vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė), susirinkusius salėje sveikino Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Aktyviausiems globos namų gyventojams, nuoširdžiai prisidėjusiems įvairiose užimtumų veiklose, renginiuose, šventėse ir kasdieninėje veikloje padėkos raštus teikė globos namų socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė. Gavusiems apdovanojimus skambėjo ir mišraus ansamblio atliekama V. Šiškausko daina „Žvaigždė“.
Pateisinant renginio pavadinimą „Dainuoju aš, dainuok ir tu!“, pagal paruoštą koncertinę programą į sceną buvo kviečiami salėje esantys gyventojai, nedalyvaujantys saviveikloje, tačiau norintys save išbandyti drauge su ansamblio „Vilties spindulys“ dainininkais, dainuoti jiems žinomas dainas, pajusti savo galimybes ir dainavimo jausmą scenoje, prieš žiūrovus. Renginio metu scenoje dainuodami, naujai save išreiškė 15 gyventojų.
Tikėtina, jog ateityje, šis sumanymas ne vienam globos namų gyventojui, šią dieną save išbandžiusiam scenoje, suteiks norą atsiskleisti, keisti kasdienybę, įsijungti į pastovų dalyvavimą saviveikloje, atsiskleisti, tapti laimingesniam ir išreikšti save platesniam klausytojų ratui.
Sveikatos, stiprybės, pasitikėjimo ir sėkmės jums, šaunieji globos namų gyventojai!
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė