Gruodžio 14 dieną globos namų salėje vyko advento popietė. Popietėje dalyvavo daug gyventojų, darbuotojų, o taip pat svečiai: Didvyžių parapijos klebonas Mindaugas Martinaitis, adventui skirtas giesmes giedojo. Naumiesčio parapijos vargonininkė Aušra.
Popietės metu pynėme advento vainiką, puošėme jį kankorėžiais, saldumynais, eglutės žaisliukais. Kiekvienas dalyvavęs šventėje dovanų gavo po angelėlį kaip globos simbolį.
SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė