Gruodžio 21 dieną Didvyžių socialinės globos namuose nuo pat ryto tvyrojo šventinė nuotaika. Išvakarėse į globos namus atkeliavusi  Šventa Ugnis iš Vatikano, kurios liepsna degė Šv. Mišiose ir ant šventinio  Kūčių stalo, dar labiau sustiprino šventinio laikotarpio esmę ir supratimą tikinčiųjų ir visos globos namų bendruomenės širdyse.
Šv. Kūčių Mišias aukojo visų mylimas Kunigas Mindaugas Martinaitis.
Šventiškai papuošti Šv. Kūčių pietūs su Kalėdaičiais, Kalėdinės giesmės, Kunigo Mindaugo Martinaičio Malda, globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio ir direktoriaus pavaduotojos Onos Budrienės sveikinimai ir šventiniai linkėjimai sustiprino globos namų gyventojų tikėjimą, jog ir jie yra mylimi svarbūs ir nepamiršti.
Po šventinių pietų Kunigas Mindaugas Martinaitis savo apsilankymu gyventojų kambariuose ir grupėse, nuoširdžiu bendravimu gyventojų širdyse paliko dėkingumą, tikėjimą ir džiaugsmą.
Gražių ir prasmingų Jums Didžiųjų Metų švenčių ir laimingų Naujųjų 2018 Metų !
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė