4 d. 1000 val. „Trijų karalių“ sveikinimai – eitynės „Džiaugsmo pranašai“ – globos namuose.
5 d. 1100 val. Šv. Mišių aukojimas – koplytėlėje.
8 d. 1330 val. Filmas „Mano tobulas gangsteris“ – salėje.
12 d. 1400 val. Laisvės Gynėjų dienai minėjimas „Atminimo keliu“ – salėje.
12 d. Paroda Laisvės Gynėjų dienai „Lietuva mūsų paveiksluose“ – poilsio kampelyje.
12 d. Stendas Laisvės Gynėjų dienai „Atminimo keliu“ – poilsio kampelyje.
17 d. 1400 val. Visuotinis globos namų gyventojų susirinkimas.
18 d. 1400 val. Gimtadienių šventė – sausio mėnesį gimusiems gyventojams – valgykloje.
25 d. 1400 val. Pusiaužiemio šventė „Nulipdysim Sniego Senį ir pašoksime rately“ – globos namų kapela „Armonikytė“ lauke/kampelyje.
Mėnesio eigoje
Penktadieniais:
1100  val. Maldos valandėlės – koplytėlėje
1330  val. Šokiai – poilsio kampelyje
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė