2018 m. sausio 4 dieną į Didvyžių socialinės globos namus iš už jūrų marių ir tolimųjų kraštų, kilmingais aprėdais, brangiomis dovanomis, skambia muzika ir šauniųjų Nykštukų palyda, atkeliavo „Džiaugsmo pranašai“ – Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras.
Trys Karaliai su palyda, lankydamiesi gyventojų svetainėse, darbo kabinetuose, bendraudami su gyventojais ir darbuotojais pasakojo apie įvykius pasaulyje, gamtos stichijas, karus ir nelaimes. Pasidžiaugė nuostabiu Lietuvos kraštovaizdžiu, gėrėjosi globos namų aplinka, gyvenamosiomis patalpomis ir nuoširdžia globos namų bendruomene.
Kasparas, Merkelis ir Baltazaras sugiedoję Dievą šlovinančią giesmę, įteikę brangias dovanas – auksą, mirą, smilkalus, palinkėję tarpusavio darnos, sveikatos ir laimingų Naujųjų Metų, skambant linksmai muzikai, „Džiaugsmo pranašai“ ir palyda iškeliavo… Palikę džiaugsmą visų širdyse ir viltį, jog Trijų Karalių linkėjimai 2018 metais – išsipildys!
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė