Sausio tryliktos naktis krauju nudažė sniegą,
Gyveno žmonėse viltis – už Laisvę žuvę miega.
Tėvynės Lietuvos širdy, tada daina netilo,
Laužų liepsnojančių ugny, žmonija Laisvės kainą žino.
(N. Paulionis)

Sausio 12 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas „Atminimo keliu“, skirtas prisiminti ir pagerbti Laisvės Gynėjus, žuvusius už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Žiūrovų gausiai susirinkusioje salėje, renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos Himnu ir globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio sveikinimo žodžiais.
Tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai pateikė 1991 metų Sausio 13-sios, tragiškais tapusius, istorinius faktus. Prisiminta 14 Laisvės Gynėjų, išvardintos pavardės tų, kurie pasižymėdami didvyrišku narsumu ir ištverme žuvo, ginant Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Po mirties apdovanoti I laipsnio Vyčio Kryžiaus Ordinu.
Globos namų bibliotekos parengtas atmintinos Sausio 13-osios foto stendas ,,Atminimo keliu“, keramikos užimtumo veiklos darbų paroda ,,Lietuva paveiksluose“, rankdarbių užimtumo veiklos iš vilnos veltų 14 kalijos žiedų, atminimo ir pagarbos žvakelių liepsnos, globos namų gyventojo – poeto Narvydo Paulionio, šiai progai sukurtos ir skaitomos eilės, skaitovų pateikti tragišką dieną žuvusiųjų artimųjų prisiminimų fragmentai, globos namų saviveiklos kolektyvo ,,Vilties spindulys“ atliekamos dainos apie Lietuvą, tarsi pasivaikščiojimas ,,Atminimo keliu“, pagarbos ir prisiminimų puokštė žuvusiems Laisvės Gynėjams.
Sausio 13-ji – Laisvės Gynėjų diena, visiems laikams liks Lietuvos istorijoje ir mūsų širdyse.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė