2018 m. sausio 25 dieną Didvyžių socialinės globos namuose buvo švenčiamas Pusiaužiemis. Nuo pat ankstaus ryto globos namų gyventojai lauke pradėjo dairytis, tikėdamiesi išvysti barsuką ar mešką beišlendančius iš olų.
Netrukus, po pietų, suskambus linksmai muzikai, iš visų kampelių gausiai į šventę rinkosi gyventojai ir darbuotojai. Renginio sumanytoja ir vedančioji SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė paskelbė Pusiaužiemio šventės pradžią, primindama visiems apie šios šventės papročius ir ypatumus. Skambant linksmai muzikai buvo paskelbtos 3 lauko rungtys – Sniego Senio lipdymas, sniego gniūžčių piramidžių statymas ir greitasis ėjimas.
Aktyviai ir smagiai atlikus visas rungtis, šventės dalyviai buvo pakviesti į poilsio kampelį, kur visų kantriai laukė ir trankia polkute pasitiko, naujai susikūrusi II-ji globos namų kapela „Armonikytė“, muzikos vadovė Vida Valentienė. Buvo smagiai šokama, žaidžiami smagūs, visiems gerai žinomi žaidimai – „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“, „Jurgeli, meistreli“, „Šuniukų polka“, „Jeigu moki šią dainelę“ ir kt., vyko mini viktorina. Gerą nuotaiką, daug melodingų dainų ir smagių polkučių, gausiai susirinkusiems šventės dalyviams, dovanojo kapela „Armonikytė“.  Margaspalviai balionai buvo įteikti lauko rungčių, aktyviausiems šokėjams ir žaidėjams, o „Armonikytės“ muzikantams – už šaunų grojimą. Dar ilgai netilo muzikos garsai, šventės dalyviai skirstėsi laimingi, tikėdami jog pavasaris jau ne už kalnų…
SPI užimtumo specialistė Vida Valentienė