2 d. 1100 val. Koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
       1400  val.  Šokiai – poilsio kampelyje.
5 d. 1330  val. Video medžiaga „Tai Lietuva…“ – salėje.
7 d. 1400 Popietė „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis” – bibliotekoje.
13 d. 1400 val. Užgavėnės „Pamojuokim žiemai šaltai“ – lauke.
14 d. Akcija „Širdelės“.
        1400 val. Popietė „Neslėpki savo nuostabių akių ir žodžių meilės kupinų!“ – poilsio kampelyje.
15 d. 1400 val. Renginys „Atkurtai Lietuvai 100“ – salėje, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
21 d. Kaukių paroda „Iškreipti veidrodžiai“ – kampelyje.
22 d. Kolektyvo „Vilties spindulys“ – koncertinė išvyka į Kaišiadorių raj. Strėvininkų globos namus.
23 d. 1100  val. Graudūs verksmai ir Kryžiaus kelias – koplytėlėje.
27 d. 1400 val. Visuotinis  globos namų bendruomenės susirinkimas – salėje.
Už vasario mėnesio renginius atsakinga socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė