Pagal Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija visos Šimtmečio veiklos susilieja į trispalvės gamą. Trys veiklos kryptys atspindi, kad Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi praeities, dabarties ir ateities ryšiai, reikalingi sėkmės istorijai kurti. Raudona Trispalvės spalva, skirta praeičiai ir dabarčiai, kviečianti pažinti šalį, jos laimėjimus ir herojus. Šios veiklos aktyviai vyksta ir Didvyžių socialinės globos namuose. Globos namų bibliotekoje gyventojai domėjosi Lietuvos istorija, vartė ir skaitė knygas apie Lietuvą. Vasario 5 dieną globos namų salėje gyventojai žiūrėjo video apie Lietuvos valstybės atsiradimo istoriją, Lietuvos prezidentus, kaip laikui bėgant kaitėsi šalies teritorija ir kokius sunkumus teko ištverti lietuviams. Vasario 7 dieną gyventojai aktyviai dalyvavo bibliotekoje vykusioje popietėje, kurios metu piešėme Vytį, svarbiausią mūsų valstybės simbolį, parodantį senosios ir moderniosios Lietuvos jungtį.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė