2018 m.  vasario  22 dieną Didvyžių socialinės globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ dalyviai – (dvylika gyventojų ir penki juos lydintys darbuotojai) vyko į  Strėvininkų socialinės globos namus. Kelionės tikslas – koncertas draugams. Erdvioje, Lietuvos šimtmečiui išpuoštoje Strėvininkų socialinės  globos namų salėje, nekantraujantiems ir gausiai susirinkusiems žiūrovams, gyventojams ir darbuotojams, didvyžiečių saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ (15 dalyvių) dovanojo koncertinę  programą „Draugystės žiedai“ –  muzikos vadovė  SPĮ užimtumo specialistė  Vida Valentienė. Valandos  trukmės  programoje skambėjo globos namų  kapelos „Senasis dvaras“ atliekama  muzika, daina  ir  melodingi  šventinio  valso  garsai  (didieji būgnai – socialinio darbuotojo padėjėjas Vytautas Reiniker). Kolektyvo  mišrių ansamblių nuoširdžiai atliekamos  dainos. Paminint Lietuvos šimtmetį, naujausias autoriaus – gyventojo, poeto  Narvydo Paulionio skaitomas eilėraštis „Lietuva“ ir  mišraus  trio  atliekama  daina – „Aukštumos“. Didelio susidomėjimo tarp žiūrovų sulaukė globos namų vokalinė – instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“, kurios sudėtyje buvęs grupės Hiperbolė narys Arvydas Sriubas – gitara ir globos namų direktorius Rimvydas Žiemys – klavišiniai. Profesionalus šios grupės  muzikinis pasirodymas buvo palydėtas gausiais plojimais. Koncertinę programą vainikavo kolektyvo  atliekama  daina – V. Šiškausko “Žvaigždė“ ir žiūrovų aplodismentai.
Džiugino ne tik abipusis pasikeitimas suvenyrais – globos namų užimtumų veiklose gyventojų pagamintais darbeliais, bet ir Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Jakelio, jo pavaduotojos socialiniam darbui Danguolės Petrylienės išsakytos mintys ir padėkos žodžiai didvyžiečiams už glaudų bendradarbiavimą, koncertą. Taip pat Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio ir jo pavaduotojos socialiniam darbui Onos Budrienės  prisiminimai apie šios draugystės „nekaltą“ pradžią, kuri užsimezgė prieš keletą metų bendruose renginiuose. Padėka už šį gražų susitikimą  ir kvietimas  ateityje puoselėti šią gražią draugystę, dalyvaujant bendruose globos namų projektuose ir šventėse.
Puiki šios  šventės dalyvių  nuotaika, po koncerto karšti pietūs, šėlstanti diskoteka ir šiltas gyventojų bei darbuotojų bendravimas  tik patvirtino, jog ir per didžiausius šalčius  gali išsiskleisti  gražiausi „Draugystės žiedai“. Nuoširdus ačiū  Srėvininkų globos namų administracijai, vadovams ir gyventojams už šiltą priėmimą, draugystę ir aplodismentus.  Didvyžių socialinės  globos  namų administracijai  už suteiktą galimybę vykti į Strėvininkų socialinės globos namus, globos namų  direktoriui Rimvydui Žiemiui  už dalyvavimą koncertinėje programoje, direktoriaus pavaduotojai Onai Budrienei už palaikymą ir puikią nuotaiką kelionėje, socialinei darbuotojai Lolitai Muraškauskienei už nepriekaištingą gyventojų globą ir priežiūrą kelionės metu, SPĮ užimtumo specialistei Lolitai Stankienei už gyventojų rankdarbių užimtumo veiklos paruoštą darbą – suvenyrą draugams. Visiems „Vilties spindulio“ dainininkams ir muzikantams už puikų pasirodymą koncerto metu.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė