2018 m. vasario 27 d. popietę Didvyžių socialinės globos namuose vyko Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Smagu buvo matyti pilną salę ne tik globos namų darbuotojų ir gyventojų, bei atvykusius aktyvius, šalčio neišsigandusius globos namų gyventojų artimuosius, globėjus.
Po Globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio sveikinimo žodžių ir gražių palinkėjimų buvo išrenkama susirinkimo pirmininkė ir sekretorė. Paskelbus susirinkimo darbotvarkę buvo  pateikta išsami 2017 metų Globos namų tarybos veiklos ataskaita ir Didvyžių socialinės globos namų tarybos nuostatai.
Visi norintys kandidatuoti į naujai renkamą Tarybos sudėtį ir atstovauti Globos namų gyventojų interesus  2018 m. turėjo galimybę registruotis. Išrinkus  balsų skaičiavimo komisiją, susirinkimo pirmininkė, socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė skelbė kandidatų sąrašą, kurie prisistatė ir išsakė motyvus, kodėl nori būti Tarybos nariu. Salėje esantys žiūrovai buvo paraginti gerai apgalvoti ir balsuoti pakeliant ranką už kandidatus, kurie jų nuomone tinkamiausiai atstovautų Globos namų gyventojų interesus 2018 m. Paskelbus visus kandidatus ir suskaičiavus balsus buvo paskelbta nauja Globos namų tarybos sudėtis: 6 gyventojai, 4 darbuotojai ir 1 globėjas.
Susirinkimo pabaigoje, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė padėkojo senajai Tarybai už darbą ir pasveikino naujai išrinktą.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė