Kovo 12 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko minėjimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Minėjime dalyvavo apie devyniasdešimt globos namų gyventojų. Minėjimą man padėjo pravesti trys šaunūs, puikiai ir raiškiai skaitantys globos namų gyventojai: Iveta Korsakienė, Leonora Barauskienė ir Giedrius Savickas. Minėjimo pradžioje visi pagiedojome Lietuvos himną, pasitelkę vaizdo įrašą, išklausėme Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės linkėjimus Lietuvos žmonėms. Kalbėjo ir visa ko geriausia visiems palinkėjo globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.
Minėjimo metu žiūrovams rodėme skaidres, video įrašus. Globos namų gyventojas Narvydas Paulionis visiems paskaitė savo naujausius eilėraščius apie Lietuvą. Buvo skaitoma Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną menanti istorija. Globos namų gyventojų kolektyvas, vadovaujamas Vidos Valentienės ,,Vilties spindulys“ šia proga žiūrovams padainavo keletą dainų apie Lietuvą.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė