Lietaus lašai skalavo žemę
Margučiai ritosi grakščiai.
Ir džiaugsmo, juoko čia netrūko
Velykas Šventėm mes linksmai.

Diedukas ir bobutė iš visos širdies sveikino su gražiausią pavasario švente – šv. Velykomis. Linkėjo meilės, ištvermės, kantrybės, stiprybės ir žinoma sveikatos.
Prisikėlimo rytą šventiškai pasipuošė valgyklos stalai, samanotose lėkštėse mirgėjo margučiai. Kiekvienas gyventojas galėjo išbandyti margučių stiprumą.
Diedukas ir bobutė pakvietė gyventojus į Velykinį rytmetį, kuriame skambėjo muzika, netrūko juoko, linksmybių. Smagiai leidome laiką ir rinkome gražiausią, kiečiausią, toliausiai nuriedėjusį margutį.
Socialinės darbuotojos Ona Šernienė ir Vaida Pautienienė