2018 m. balandžio 26 dieną, Didvyžių socialinės globos namuose  svečiavosi kunigas Mindaugas Martinaitis ir Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos  magistrantai, religijos švietimo studentai. Dalyvaujant globos namų tikintiesiems, globos namų koplytėlėje vyko Adoracijos misija. Po misijos kunigas Mindaugas Martinaitis ir studentai šiltai  bendravo  su globos namų bendruomene ir tikinčiaisiais.
Esame dėkingi gerbiamam kunigui Mindaugui Martinaičiui ir svečiams iš VDU už apsilankymą  mūsų globos namuose, tikėjimo žodžio skleidimą, gražias giesmes ir nuoširdų bendravimą. Linkime sėkmės ateityje, vykdant religijos švietimo Adoracijos misijas globos namuose.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė