3 d. Išvyka į Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamas orientacines varžybas „Miško takais su draugais“
4 d. 1100 val. Šv. Mišios Motinos dienai – koplytėlėje
4 d. 1330 val.  Renginys „Tau mama“, skirtas Motinos dienai
7 d. 1400 val. Salėje rodoma 2014 – 2015  m. vykusių renginių, švenčių filmuota medžiaga
12 d. Išvyka į Vilkaviškio bendruomenės organizuojamą dviračių žygį „Dviračiu į plukių žydėjimą“
17 d. Atvirų durų diena, skirta Didvyžių socialinės globos namų
85-mečiui:
10 – 12 val. Globos namų užimtumų veiklų pristatymas – užimtumų kabinetuose
Veiks globos namų gyventojų darbų paroda – kampeliuose
12 -1320 val. Globos namuose vykusių renginių video medžiagos, nuotraukų demonstravimas – bibliotekoje
1330 val.  Globos namų saviveiklininkų koncertas „Atnešiu saują gintarų“ – salėje
19 d. Globos namų saviveiklininkų kolektyvas  „Vilties spindulys“ dalyvaus gatvės muzikos dienoje Vilkaviškyje
22 d. 1400 val.  Jėgos išbandymo varžybos – lauke
29 d. 1400 val.  Popietė „Alkoholis griauna tavo sveikatą“, skirtas priklausomybių prevencijai – bibliotekoje.
Penktadieniais:
11 val. Marijos litanija – koplytėlėje
1330 val.  Šokiai poilsio kampelyje arba lauke.
Už gegužės mėnesio renginius atsakinga socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė