Šią džiugią dieną pas Tave skubu
Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,
Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
išskyrus laimę Tavo akyse Mamyte.

Motinos diena globos namuose prasidėjo Šv. Mišiomis koplytėlėje. Čia susirinko tikrai gausus būrys gyventojų norinčių pasimelsti už savo gyvas ir jau išėjusias mamas. Po pietų salėje vyko renginys „Tau mama“. Gyventojai noriai dalijosi prisiminimais apie savo mamas, skaitė ir deklamavo joms gražiausias eiles, pristatė pačių pieštus piešinius mamoms. Žiūrėjome skaidrėse sudėtas nuotraukas su savo mamomis iš asmeninių gyventojų albumų. Kiekvienas džiaugėsi matydamas ekrane save su savo mama ar su savo vaikais. Palinkėjome vieni kitiems mylėti ir gerbti savo mamas ir branginti prisiminimus apie jas.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė