2018 m. birželio 21 dieną globos namų salėje įvyko visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Susirinkimo metu Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis pristatė 2018 m. I ketvirčio ataskaitą, joje buvo minimi visi šį laikotarpį Globos namų tarybos narių atlikti darbai, veiklos.
Susirinkimo metu taip pat buvo kalbama apie pagarbą, rodomas animacinis filmukas, vėliau analizuojama parodyta situacija, diskutuojama.
Per Visuotinį globos namų bendruomenės susirinkimą skaidrių formatu gyventojams buvo primenamos Globos namų Vidaus tvarkos taisyklės, išsamiau analizuojami draudžiami veiksmai, vyko diskusijos.
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė susirinkusius globos namų gyventojus supažindino su asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, paragino visus atkreipti dėmesį į išsakytas pastabas ir visiems palinkėjo laikytis drausmės, kadangi taisyklės galioja kiekvienam.
Dėkojame visiems susirinkusiems.