2 d. 1330 val. salėje bus rodoma istorinė drama „Karalienė Morta“.
5 d. 1100  val. salėje viktorina  „Lietuvos stiprybė iš praeities“, skirta Mindaugo karūnavimo dienai.
5 d. išvyka į  renginį „Šimtmečio žiedas“   Strėvininkų socialinės globos namuose.
6 d. 2100  val. didžiajame kampelyje Tautinės giesmės giedojimas.
12 d. koncertinė išvyka „Atnešiu saują gintarų“ į  Gudkaimio globos namus.
13 d. 1100 val.  globos namų koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.
13d. 1330 val. šokiai – lauke.
19 d. 1400 val. lauke Vasaros šventė.
19 d. 1400val. lauke Taikliosios rankos varžybos.
20 d. 1100 val.  koplytėlėje Maldos ir susikaupimo valandėlė.
20 d.  išvyka į sporto šventę „Judėsi – sveikatos turėsi“ Gudkaimio globos namuose.
26 d. 1400val. „Į svečius pas Onutes“ lauke.
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama,  video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt