Žydram dangaus skliaute plasnoja taikūs paukščiai,
O jūros mėlis raibuliuoja gintarais…
Kiek akys mato – žalios girios, klonių toliai,
Kaip gera tai vadinti – mūs gimtais namais.

Didybė Lietuvos – sakmių, kūrybos klodai,
Gaivių šaltinių versmės, vyturio giesmė.
Čia skamba dainos mūsų ,Jai – viltis ir meilė,
Tegul per amžius – žiedas Šimtmečio žydės!
(Žodž. Vida Valentienė)
 
2018 m. liepos 5 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo Strėvininkų socialinės globos namuose vykusioje šventėje ,,Šimtmečio žiedas“ – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Šventę atidarė ir dalyvius pasveikino Strėvininkų socialinės globos namų direktorius. Programoje pasirodė Linkuvos ir Skemų socialinės globos namų kolektyvai, sveikinimo žodžius tarė jų vadovai. Neatsiliko ir Didvyžių socialinės globos namų kolektyvas: nuskambėjo nuoširdūs šventiniai sveikinimai dalyviams, šiai progai sukurtas eilėraštis „Šimtmečio žiedas” (Žodž. Vida Valentienė), globos namų kolektyvo ,,Vilties spindulys” atliekama V. Šiškausko daina „Čia mūsų žemė” ir padovanotas iš vilnos veltas paveikslas, sukurtas rankdarbių užimtumo veikloje.
Šventinius prisistatymus ir pasirodymus vainikavo, visus šventės dalyvius suvienijusi bendra G. Paškevičiaus daina „Mano kraštas”.
Sportinės programos metu šventės dalyviai galynėjosi draugiško bėgimo – kroso, BOČIOS, smiginio varžytuvėse. Pakviesti išskirtiniai svečiai – Baikerių klubo atstovai – drauge su visais šventės dalyviais varžėsi sportinėse rungtyse, pasakojo apie savo aistrą motociklams, bei džiaugėsi galimybe drauge švęsti šventes su globos namų gyventojais.
Po skambių dainų, aistringų sporto varžytuvių, turiningo tarpusavio bendravimo, gausių vaišių, apdovanojimų visi laimingi, pasikrovę teigiamų emocijų sugrįžome į namus.