Besišypsanti saulė, margu kilimu pasipuošusi vidurvasario gamta liepos 26 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus sukvietė į Onines, į tradicinę Didvyžių socialinės globos namų vasaros šventę „Į svečius pas Onutes“. Renginio metu visus susirinkusius džiugino Onutė ir Onytė, kurios kvietė grupes pasveikinti Onas su vardo diena. Visos dvylika grupių išradingai, šmaikščiai, dainingai, teatrališkai, nuoširdžiai pasveikino Onas.
Onutė ir Onytė nepaliko nė vieno svečio nešokdyto. Šventės kulminacijoje visi susirinkusieji vaišinosi ant laužo virta grikių koše.
Šventės organizatorės nuoširdžiai džiaugėsi visais dalyvavusiais, iš visos širdies dėkojo visiems susirinkusiems į kasmetinę Oninių šventę.