Rugsėjo 25 dieną globos namų salėje vyko globos namų bendruomenės visuotinis susirinkimas. Tarybos pirmininkas pristatė Globos namų tarybos 2018 metų II ketvirčio veiklos ataskaitą. Gydytojas psichiatras Audrius Mozūraitis atsakė į gyventojams rūpimus klausimus tema – „Psichiką veikiančios priemonės“. Plačiau pasakojo apie savipagalbos grupės narių vaidmenį krizės įveikimo atveju. Paaiškino kaip kuriasi savipagalbos grupės kokios jos funkcijos, kaip grupė galėtų veikti globos namuose.