2018 m. spalio 12 dieną globos namų salėje vyko Edukacinės programos Muzikavimas – pojūčių raiška, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čiui ,,Mano kūryba – Lietuvai“, finalinis pristatymas ,,Pražydę muzikos garsuos…”
Edukacinės  programos  vadovė  Vida Valentienė susirinkusiems pristatė veiklos, vykusios nuo sausio mėnesio, rezultatus ir darbus: salėje eksponuojamus gyventojų piešinius, perskaitė gyventojų išreikštas ir užrašytas asociacijas ir mintis, laiškus parašytus Lietuvai. Gyventojai skaitė savo ir žymių poetų kūrybą.
Skambėjo tranki Polkutė, senjorų ansamblio ,,Sidabrinė gija”, programos dalyvių ir žiūrovų dainos Lietuvai. Gražiai padainuotomis dainomis ir savo amžiumi renginio dalyvius stebino vyriausias programos dalyvis  M. Albinas (97m.). Dalyviai ir žiūrovai grojo muzikinėmis lazdomis – bumčikeriais. Finalinio pristatymo programos pradžią ir pabaigą dainomis Lietuvai  papuošė globos namų kolektyvas ,,Vilties spindulys”.
Nuoširdus ačiū globos namų gyventojams už aktyvų dalyvavimą ir darbuotojams už paramą  Edukacinėje programoje ,,Mano kūryba Lietuvai”, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čiui  ir finaliniame renginyje-,,Pražydę muzikos garsuos…”