Spalio 25 dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojams teko didelė garbė būti pakviestiems į Adakavo socialinės globos namų organizuojamą Respublikinį renginį ,,Ir aš galiu“, kuris vyko Tauragės kultūros centre. Renginyje dalyvavo gyventojai net iš aštuoniolikos įvairių socialinės globos namų. Šventė buvo organizuojama labai gražiu ir kilniu tikslu –  kad žmonės, turintys negalią, visiems galėtų įrodyti, kokie jie talentingi, unikalūs ir savo nuoširdumu gali pranokti mus, negalios neturinčius žmones. Tokios gausybės kolektyvų iš įvairių socialinės globos namų tikrai pamatysi ne kasdien. Visų kolektyvų pasirodymai buvo vienas už kitą geresni, tik žodžiais to nupasakoti tiesiog neįmanoma, tą reikia pamatyti. Žmonės pasirodymuose šoko, dainavo dainas, vaidino ir pasakojo savo nepakartojamas istorijas. Su savo programėle šioje šventėje dalyvavome ir mes, Didvyžių socialinės globos namų gyventojai. Mes taip pat žiūrovams parodėme tris nuotaikingus vaidybinius siužetus ,,Trys senos spintos istorijos“. Mums atrodė, kad tarp tokios gausybės puikiai pasirodžiusių kolektyvų, vargu ar kuo išsiskyrėme. Tačiau apdovanojimų metu, komisija būtent mus pastebėjo pirmuosius.  Kaip artistiškiausią ir puikiai atlikusį savo vaidmenis, įvardino mūsų globos namų gyventoją – Antaną Čeką. Visa mūsų grupė buvo apdovanota kaip artistiškiausias kolektyvas. Džiaugėmės ne tik dėl savęs, džiaugėmės dėl visų kolektyvų, kurie buvo įvertinti kaip patys geriausi. Dėkojame Adakavo socialinės globos namų direktorei Kristinai Anulienei ir visiems šią šventę organizavusiems darbuotojams už tokią puikią šventę.