Neypatingų žmonių nebūna. Kiekvienas esame mozaikos akmenėlis, iš kurių susidėlioja visuomenės paveikslas“. (Žurnalistė ir rašytoja Vanda Ibianska)
Gyvendami Grupinio gyvenimo namuose, gyventojai turi geras sąlygas bendrauti,  augti, tobulėti kartu su visuomenės žmonėmis. Padedami darbuotojų, bando susirasti savo vietą bendruomenėje: dalyvauja renginiuose, akcijose, lanko parodas, betarpiškai bendrauja su Vilkaviškio miesto žmonėmis. Užmegzti ryšiai su Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokykla, Vilkaviškio viešąja biblioteka,  Psichikos sveikatos centru, Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Vilkaviškio pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padaliniu. Aktyviai dalyvaudami bendruomenės gyvenime, gyventojai įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, ugdomas jų savarankiškumas,  plečiasi draugų ratas, lavėja bendravimo įgūdžiai.