2018 m. gruodžio 3 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje buvo minima Tarptautinė neįgaliųjų diena. Gausiai susirinkusius gyventojus ir darbuotojus pasveikino globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Koncertinėje programoje ,,Laimės vainikas” skambėjo globos namų kolektyvo ,,Vilties spindulys “, senjorų ansamblio ,,Sidabrinė gija “, ilgaamžio globos namų gyventojo Albino Matulionio, vokalinės – instrumentinės grupės ,,Gitarų skambesy“ skambios ir širdžiai mielos dainos. Didvyžių socialinės globos namų 85-čio jubiliejaus ir Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga buvo pagerbti ir padėkos raštais apdovanoti globos namų gyventojai bei darbuotojai savo iniciatyva, kūryba ir darbais prisidedantys prie globos namų puoselėjimo ir garsinimo.
Nuoširdžiai dėkoju saviveiklininkams už indėlį koncertinėje programoje ,,Laimės vainikas“.  Linkiu ilgų gyvenimo metų, puikios sveikatos ir skambių dainų ateityje.