Gruodžio 24 dieną Didvyžių socialinės globos namų koplytėlėje 1000 val., gausiai susirinkusiems tikintiesiems,  šv. Kūčių mišias aukojo kunigas Mindaugas Martinaitis.
Šventiškai papuošti šv. Kūčių pietų stalai su  Kalėdaičiais intensyvios slaugos skyriuje ir valgykloje, globos namų giesmininkų giedamos Kalėdinės giesmės, Kunigo Mindaugo Martinaičio malda, globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio  sveikinimai ir šventiniai linkėjimai gyventojų širdyse paliko dėkingumą, tikėjimą ir džiaugsmą.
Nuoširdus ačiū Kunigui Mindaugui Martinaičiui, globos namų direktoriui Rimvydui Žiemiui, giesmininkams, socialiniams ir valgyklos darbuotojams už globos namų gyventojams sukurtą šventinę nuotaiką šv. Kūčių dieną.

Laimingų ir prasmingų Naujųjų 2019 metų !