4 d. 1100 val. Šv. Mišių aukojimas koplytėlėje
4 d. 1400  val. Šokiai ,,Trijų Karalių viešnagė– poilsio kampelyje
8 d. Modesto Trečioko piešinių paroda
11 d. 800 val. Pagerbkime sausio 13-tosios gynėjus už Lietuvos laisvę ,,Šviesa lange”
11 d. 1400 val. Sausio 13-tosios minėjimas ,,Prie atminimo laužo”– salėje
15 d. Dalės Lukšytės nuspalvintų mandalų paroda
24 d. 1400 val. Renginys salėje ,,Dublis – tu jau eteryje“

Penktadieniais:

1100 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė koplytėlėje
1330 val. šokiai poilsio kampelyje

 
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt