Vasario 19 dieną globos namų salėje vyko renginys ”Ugnimi neišdeginsi“. Šį renginį skyrėme Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. Šventę vedėme kiek neįprastai, nes didelį dėmesį ir pagarbą skyrėme partizanams, o taip pat ir tremtiniams, kurie įvairiais būdais kovodami už Tėvynės laisvę, paaukojo savo sveikatą ar net gyvybę. Šventę pradėjome Lietuvos himnu, po to sveikinimo žodį pasakė globos namų direktorius. Skaitovai supažindino su partizaninių kovų istoriniais faktais – tai buvo įžanga į tikrąją šventės dalį – literatūrinę – muzikinę kompoziciją. Dainininkai iš Gelgaudiškio KC padainavo daug gražių dainų apie partizanus, sunkią tremtinio dalią. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas baigėsi pakilia, patriotine nuotaika.