Vasario 5 d. – Šv. Agotos, Duonos Globėjos diena. Šia proga, Didvyžių socialinės globos namų tikintieji, lydimi darbuotojų, vyko į Vilkaviškio Katedrą, kur buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, šventinama duona ir vanduo.
Po Šv. Mišių globos namų tikintieji įsiamžino maloniam prisiminimui prie Katedros su Alksnėnų parapijos Kunigu Mindaugu Martinaičiu, kuruojančiu ir Didvyžių socialinės globos namus.